Siida vaajtõõvvi čuäjtõõzzin

Siida
4/17/19 - 4/19/20
Siida
Inarintie 46, 99870 Inari
Äävai juõʹǩǩpeeiʹv čiâss 9–19. Liipp: vuõrâsoummu 10 €, päärna 0–6 e. 0 €, škooulneeʹǩǩ 7–17 e. 5 €, mättʼtõõđi da jeältõkoummu 8 €, piârlipp 20 €, joouk 10 uuccmõsân oummu õhttsažmääusain 8 €/ooumaž. Kõõjj še eeʹǩǩ-koortid!

Šõddmõš suäpp samai puârast še veeʹresǩiõllsaid

Siidan näyttelyt _MG_5314[286]-2019.jpg

ǩeässa 2019 vuõssmõs tåʹlǩ aanarsämmliʹžže ǩiõtt-tuejjpreeddna čiŋlmõõvvâm muʹzeičuäjtõs, turiism da arkktehtuur 19030–50-lååǥǥ  Lääʹddjânnmest čuäjtõõlli Aarktla niõǥǥõõzz –čuäjtõs da ʹl mij piʹrǧǧeep -snimldõkčuäjtõs, koʹst Tomi Guttorm smeâtt säʹmmlažvuõđ ânnʼjõžpooddâst da tõn puõʹttivuõđ.