Luâttyyrt dommâânnmõõžžâst -reiss

Arctic Sky
5:00 PM - 7:30 PM
ArcticSky, Ruijankeino 2, Suâlčiõʹlj
Ruijankeino 2, Suâlčiõʹlj

Arctic Sky

Hâʹdd: 30 €, päärna vuõrâsoummu mieʹldd da valvvmõõžžâst 5 €.

Villiyrtit_kotikaytossa(c)ArcticSky.jpg

Luâttyyrt dommâânnmõõžžâst -reiss. Čõõnni iʹlmmtõõttmõš 18.7. čiâss 16 mõõneeʹst teʹksttsaaǥǥin: 0401559700 leʹbe minna@arcticskylapland.com. Hâʹdd: 30 €, päärna vuõrâsoummu mieʹldd da valvvmõõžžâst 5 €.

Facebook tapahtumasivulla.