Õhttsažläullmõõžž da mainstõõllmõõžž jeäʹǩǩespeeiʹv rämman.

Inarin kunnankirjastotoimi
1:00 PM - 2:30 PM
Aanar kååʹdd väʹlddǩeʹrjjpõrtt, Piiskuntie 4, Âʹvvel
Piiskuntie 4, Âʹvvel
Kirjasto 160 v juhlalogo.png

Õhttsažläullmõõžž da mainstõõllmõõžž jeäʹǩǩespeeiʹv rämman.