Jååʹđteʹm Njeäʹllem ǩieʹsspeivva

Kukkolan Bussit
10:15 AM - 4:45 PM
Ivalo-Nellim-Ivalo
Vuâlggmõš pääiʹǩest Piiskuntie 2 (Âʹvvel)
Hâʹdd: mõõnnmõš-mäccõš 10 €, mähss ǩiõttsaž tääʹssteäʹǧǧen sattu kaggõõđeen.

Vuâlggmõš pääiʹǩest Piiskuntie 2 (Âʹvvel) čiâss 10:15 Šäigg Juurikaiku-installaatiooʹje, serddmõš bussin čiâss 11:15 Njeäʹllem kueʹllsatkku, jååʹđteʹm čiâss 14:50 Njeäʹllem ortodokss ceerkva da mäccõš ceerkvest Âʹvvla čiâss 16. Iʹlmmtõõttmõš jååʹđtõʹsse 19.7. čiâss 15 mõõneeʹst: 0400 981 243. Hâʹdd: mõõnnmõš-mäccõš 10 €, mähss ǩiõttsaž tääʹssteäʹǧǧen sattu kaggõõđeen.