Media jotteemlope

Akkredistum media ovdâsteijen tun peesah rijjâ uápásmuđ Aanaarohoi tábáhtussáid. Mij mieđettep Aanaarohoh 2019 -pressipaasâ media ovdâsteijeid, kiäh láá Aanaarohoin pargoost toimâtteijen, kovvejeijen tâi eres media pargoin.Akkredist muuneeld vuolgâtmáin čujottâsân mirja.karjalainen@inari.fi čuávuváid tiäđuid: tuu ovdâstem media, nommâ, pargo, čujottâs, puhelinnummeer, šleđgâpostâ já tot, ete maht tuu juksá pyeremustáá. Tai tiäđui vuáđuld mij rähtip tunjin jotteemlove, mon čäittimáin tust lii vuoigâdvuotâ jotteeđ nuuvtá Aanaarohoi 2019 tábáhtusâin uđâsrähtim-, uđâsčuovâkuvvim- já mainâsrähtimpargoost.

Vuolgât tuu akkredistempivdem 5.7.2019 räi. Vástádâs akkredistem tuhhitmist sehe ravvuid median tun finniih tuu almottem šleđgâpoostân majemustáá 12.7.2019.

Mij pivdep akkredistum media ovdâsteijeid vuolgâttiđ almostittum mainâsijd já kuuvijd Aanaar kulttuurtooimân čujottâsân mirja.karjalainen@inari.fi tállán, ko tot lii/toh láá almostittum. Lahte mieldi rähtee já media noomâid sehe almostittempeivimere.

Lasetiäđuh: kulttuurčällee mirja.karjalainen@inari.fi

Pressikoveh 2019

Koveh láá rijjâ tieđettemniävui kevttimnáál Aanaarohhoid kyeskee uđâstieđeetmist.

No images were found.