Tietosuoja

24.5.2018
Tämä on Inarin kunnan kulttuuritoimen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018. 

1. Rekisterinpitäjä 

Inarin kunta / Sivistysosasto / Kulttuuritoimi 
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Kulttuurisihteeri Mirja Karjalainen, mirja.karjalainen@inari.fi, 040 776 7546

3. Rekisterin nimi 

Inariviikkojen markkinointirekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tässä rekisterissä olevia tietoja käytetään Inariviikkojen markkinointia ja tiedottamista varten. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan uutiskirjeen vastaanottajan sähköpostiosoite sekä siinä tapauksessa myös nimi, että asianomainen henkilö itse ilmoittaa sen uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asianomaiselta henkilöltä itseltään tämän liittyessä uutiskirjeen tilaajaksi Inariviikkojen www-sivuilla (www.inariviikot.fi). Rekisteriin voidaan liittää myös Inariviikkojen tapahtumajärjestäjiä, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä heidän omalla suostumuksellaan Inariviikkoihin liittyvän yhteydenpidon myötä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Markkinointirekisteri sijaitsee uutiskirjeohjelmisto MailChimpin palvelimella USA:ssa. MailChimpillä on käytössä ns. Privacy Shield Framework, jonka myötä tietojen suojaus on varmistettu myös EU:ssa hyväksytyllä tavalla. Lisätietoa MailChimpin tietosuojakäytännöistä löytyy osoitteesta https://mailchimp.com/legal/privacy/

Inarin kunnan kulttuuritoimi ei erikseen luovuta tai siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Markkinointirekisteri sijaitsee Inarin kunnan kulttuuritoimen käyttämässä uutiskirjeohjelmistossa, jonne on pääsy ainoastaan kulttuuritoimen henkilöstöllä ja kulttuurisihteerin valtuuttamilla yrityksillä (Viestintätoimisto Lapin Loitsu, WTF Design Oy), jotka avustavat Inariviikkojen markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Pääsy uutiskirjeohjelmistoon on suojattu erikseen salasanalla. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai tietojen poistamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteripitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.